Sve što trebate znati o vraćanju radnih knjižica!?

Prije nekoliko dana Federalno ministarstvo rada i socijalne politike izdalo je saopštenje u kojem su date upute o postupanju s radnom knjižicom nakon 30. juna ove godine.

U saopštenju se navodi da, u skladu s odredbama člana 176 Zakona o radu Federacije BiH koje govore o prestanku važenja odredbi čl. 163 – 165 Zakona o radu (odnosno onih odredbi koje se odnose na radnu knjižicu), poslodavac je dužan radniku vratiti radnu knjižicu najkasnije u roku od 2 mjeseca od dana prestanka važenja navedenih odredbi (tj. do 30. 08. 2016).

Postavlja se pitanje da li to znači da poslodavac prilikom zapošljavanja novog radnika ne može više od njega tražiti radnu knjižicu, odnosno može li tražiti knjižicu samo da bi je ovjerio svojim pečatom i unio početak osiguranja!?

Članom 176 Zakona o radu FBiH propisano je da odredbe čl. 163 – 165 ovog zakona (ove odredbe se odnose na postupanje s radnom knjižicom, povrat dokumenata i izdavanje potvrde o poslovima koje je radnik obavljao i trajanju radnog odnosa) prestaju da važe 30. 06. 2016. godine.

Poslodavac je dužan radniku vratiti radnu knjižicu, najkasnije u roku od dva mjeseca od prestanka važenja odredaba Zakona iz stava 1 ovog člana (30. 08. 2016. godine). Radne knjižice koje su prestale važiti u skladu sa stavom 1 ovog člana i dalje zadržavaju svojstvo javne isprave.

S obzirom na to da radna knjižica zadržava svojstvo javne isprave, prije ili na dan 30. 06. 2016. godine potrebno je u javnoj knjižici izvršiti upis posljednjeg dana njenog važenja, odnosno radni staž radnika do tog datuma, kako je to za radnu knjižicu bilo i propisano. Tek tada će ona u potpunosti zadržati svojstvo javne isprave jer će u njoj biti upisan radni odnos radnika do njenog prestanka važenja. Kako je već uvedena obaveza prijavljivanja radnog odnosa radnika, odnosno ugovora o radu i svih promjena koje nastaju u vezi s radnim odnosom, zaključivanjem radne knjižice na navedeni način ne dira se u radni odnos radnika koji je već prijavljen. Radna knjižica je ujedno dokument, odnosno javna isprava koja dokazuje njegov radni odnos u proteklom periodu.

Obavezu vraćanja radne knjižice radniku treba izvršiti uz dostavljanje radniku fotokopije prijave na obavezno osiguranje. Tako će radnik znati da je evidentiran njegov ugovor o radu bez obzira na to što je radna knjižica zaključena.

Treba napomenuti da je u skladu s odredbama Zakona o radu (član 176 stav 2) propisana kazna u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM ukoliko poslodavac odbije radniku vratiti radnu knjižicu, a u ponovljenom prekršaju novčana kazna iznosi od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM za poslodavca – pravno lice, odgovorno lice kod poslodavca koji je pravno lice od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM, a od 2.000,00 do 5.000,00 za poslodavca – fizičko lice.

Zbog toga poslodavac ne može zadržavati radne knjižice, a ukoliko ih radnik ne želi primiti treba izvršiti pismeno dostavljanje na način propisan Zakonom o upravnom postupku i tako se osloboditi odgovornosti u slučaju inspekcijske kontrole.

S obzirom na to da odredba čl. 165 prestaje da važi 30. 06. 2016. postavlja se pitanje kako će radnik dobiti dokaz od poslodavca za poslove koje je obavljao i koliko mu je trajao radni odnos kako bi ga eventualno iskoristio kod novog zapošljavanja!?

Radna knjižica je javna isprava kojom se dokazuje radni staž, ali ne i staž osiguranja (uplaćeni doprinosi) pa se, u slučaju penzionisanja, primjenjuju podaci iz Federalnog zavoda PIO/MIO.

Dokaz poslodavca o tome koje je poslove radnik obavljao i koliko mu je trajao radni odnos kako bi ga eventualno iskoristio kod novog zapošljavanja može se izvesti iz ugovora o radu, matične evidencije koju vodi poslodavac i prijave radnika u evidenciju koju vodi poreska uprava, a čiju je kopiju poslodavac dužan dati radniku prilikom prijave i svake promjene osiguranja, u skladu sa članom 28 Zakona o radu.

//poslovnisvijet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s