Kako se određuje osnovna plaća?

Plaće su jedne od najintrigantnijih tema u ekonomsko-socijalnim analizama zbog svoje dvostruke uloge. One su, s jedne strane, dohodak radnika ostvaren kao naknada za obavljeni rad. Za radnika i njegovu porodicu plaće su najčešće dominantan izvor sredstava za život, koji uz to radniku donosi osjećaj korisnosti ili vrijednosti. S druge strane, plaće su trošak poslovanja za poslodavca, i to vrlo značajan trošak po svom obimu.

Takvo dvojstvo plaća dovodi do različitih stavova u ocjeni njihove uloge, dinamike i apsolutne veličine. U osnovi, radnici bi željeli da su njihove plaće što veće i da rastu što brže, a poslodavci da su one što niže.

Osnovna plaća, prema odredbi člana 10 Općeg kolektivnog ugovora, predstavlja produkt fonda sati provedenog na radu i složenosti radnog mjesta (poznatije kao koeficijent). Kako se najniža plaća definira kao umnožak satnice i fonda sati rada (član 9. OKU), plaća se ne može isplatiti ispod navedenog iznosa za puni fond sati.

Iz ovog proizilazi da je osnovna plaća produkt najniže satnice, složenosti radnog mjesta (koeficijenta) i broja sati provedenih na radu pod uslovom da ovaj iznos nije niži od najniže plaće za puni fond sati rada. Šta ovo znači u praksi? Recimo da je radnik radio 150 sati, da ima koeficijent 2 i da je najniža satnica sa porezom 2,05 KM. Njegova osnovna plaća bi iznosila 150×2,00×2,05=615,00 KM. Iz ovog se vidi da je iznos osnovne plaće viši od minimalne i onda mu se ovaj iznos mora isplatiti.

Poslodavac ne može odrediti osnovicu najniže plaće s obzirom na to da je zabranjuje i Zakon o radu Federacije BiH, član 78 – Opći kolektivni ugovor. Naravno, ovdje se govori o radnicima koji su prijavljeni na puno radno vrijeme. Ukoliko je radnik prijavljen na manje od punog radnog vremena, isplaćuje mu se onoliko koliko je radio, a obračun doprinosa se vrši na najnižu plaću ukoliko isti radnik ne radi i kod drugih poslodavaca kojim bi pokrio radno vrijeme do punog fonda sati.

Također, moguće je smanjenje koeficijenta i to tako da postojeću osnovnu plaću podijelite sa najnižom plaćom i na taj način dobijete koeficijent. Recimo, ako je radnik imao koeficijent 5, a ranije je određeno da je osnovica za obračun plaće 200,00 KM, po tom bi osnovu radnik primio 1.000,00 KM (200,00×5=1.000,00).

Sada je najniža plaća, recimo samo zbog izračuna, 400,00 KM, te je sada koeficijent za tog radnika 1.000,00/400,00=2,5. Po ovoj metodologiji radniku se osnovna plaća neće smanjiti, ali će mu se smanjiti koeficijent složenosti poslova.

Da li i pod kojim uslovima poslodavac može isplatiti topli obrok u iznosu višem od 1%?

Visina toplog obroka je određena Općim kolektivnim ugovorom član 13. S druge strane, Zakon o porezu na dohodak, kao i stav Federalnog ministarstva finansija broj: 05-15-4063/10 SO od 01. 02. 2011. godine, kaže da se radnicima može isplatiti topli obrok do 2% prosječne plaće u FBiH na dnevnom nivou, a kombinacija može biti bilo koja pod uslovom da ukupan iznos toplog obroka ne prelazi 2% prosječne plaće na dnevnom nivou.

Drugim riječima, nema posebno propisanih uslova pod kojima poslodavac može isplatiti topli obrok u iznosu višem od 1%, jer je jedini uslov da takva isplata bude do 2 % prosječene plaće u FBiH po danu i da je ta isplata svim radnicima u jednakom iznosu.

Svi znamo da dio naše plaće odlazi na porez, doprinose za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, i da je pravo na plaću jedno od najvažnijih prava radnika. Potrebno je znati da svaki poslodavac ima obavezu da radniku isplati osnovnu plaću, plus uvećanje plaće za godine staža, rad noću i preko praznika, rad u smjenama i prekovremeni rad. Na kraju, poslodavac sve to mora da učini najmanje jednom mjesečno i najkasnije do kraja tekućeg za prošli mjesec, na račun ili u gotovini.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s