Jesu li stečaj i likvidacija svakodnevnica bh.firmi?

Privredno društvo može prestati sa radom na dva načina. U literaturi se mogu sresti termini: stečaj, bankrot, likvidacija, sudska likvidacija, itd. Bez obzira na terminologiju postoje samo dva načina prestanka privrednog društva koji se u zakonu označavaju kao likvidacija društva i stečaj.

Likvidacija predstavlja prestanak rada privrednog društva kada ono ima dovoljno sredstava za namirenje svojih obaveza. Stečaj je zakonom utvrđen postupak koji se sprovodi nad imovinom dužnika radi namirenja povjerilaca. Definisanjem ova dva pojma jasno je da postoji razlika između likvidacije i stečaja u materijalnom i formalnom smislu. Razliku između likvidacije i stečaja predstavlja činjenica da li je jedno privredno društvo sposobno da namiri svoje obaveze ili ne.

Bez obzira na osnov, likvidacija je uvijek prestanak solventnog privrednog društva, odnosno društva koje može da izmiri potraživanja svojih povjerilaca. Stečaj je prestanak insolventnog društva, onog koje ne može da namiri svoje povjerioce, te je zato neophodno njihovo kolektivno namirenje i to prodajom cjelokupne imovine stečajnog dužnika, odnosno stečajnog dužnika kao pravnog lica. Do stečaja može doći i u postupku likvidacije, i to ako se utvrdi da je društvo prezaduženo te da imovina koju posjeduje nije dovoljna za namirenje svih povjerilaca društva.

U prva tri mjeseca ove godine 60 stečajnih postupaka

U BiH je u prvih šest mjeseci ove godine pokrenuto 79 stečajnih postupaka, a samo je u prva tri mjeseca pokrenuto 60 stečajnih postupaka. U isto je vrijeme zaključen 31 stečajni postupak u samo tri mjeseca, dok su u prvih šest mjeseci zaključena 23 stečajna postupka.

Samo je u prvom tromjesečju ove godine iz Registra pravnih lica u BiH izbrisano 180 poslovnih subjekata, a od početka godine 201 privredni subjekat. Iako djeluje kao veliki broj, ovo je višestruko manji broj u odnosu na isti period prošle godine kada su za prva tri mjeseca prestala postojati 444 poslovna subjekta.

Osim brisanja iz Registra poslovnih subjekata ovo gašenje privrednih subjekata podrazumijeva i da je veliki broj uposlenih u tim firmama ostao bez posla i sa neizvjesnom budućnošću.

Brojevi:

197 likvidacionih postupaka otvoreno u prvih šest mjeseci ove godine,

79 stečajeva pokrenuto u prvih šest mjeseci ove godine,

23 stečajna postupka zaključena u periodu januar – juni,

16 likvidacija obustavljeno,

161 zaključeni likvidacioni postupak; brisan iz sudskog registra,

40 zaključenih stečajnih postupaka; brisan iz sudskog registra.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s