AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BOSNE I HERCEGOVINE TESTIRA 430 UZORAKA VODE I 100 UZORAKA HRANE KOJA JE U OPTICAJU U BIH

agencija-za-sigurnost-hrane2-e1407852789547

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je u Mostaru organizovala sastanak zajedno sa relevantnim entitetskim ministarstvima i nadleznom inspekcijom u vezi sa „Planom praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće, mineralne vode prirodnog porijekla i vode iz prirodnih izvora, kao i pesticida u hrani u Bosni i Hercegovini u 2015. godini”

Gore navedeni plan ima dvije komponente, a to su: kvaliteta vode za piće iz javne vodoopskrbe, a drugi dio plana je praćenje prisutnosti pesticide na hrani biljnog porijekla u Bosni I Hercegovini.

Cilj plana je zaštititi zdravlje krajnjih potrošača. Planirano je ispitati 430 uzoraka vode iz javnog vodovoda, mineralne I stajace vode.

Osim vode labaratorijski ce se analizirati I 100 uzoraka voća I povrća na eventualne ostatke pestcida.
Bitno je napomenuti da su sada u Federaciji BiH, Republici Srpskoj I Brčko Distriktu uspostavljeni pravni okviri za analize na ovom nivou, a novac je osiguran od međunarodnih faktora.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s