Stalne kontrole konditorskih proizvoda u KS-u

Kontrolu konditorskih proizvoda u industrijskim objektima i zanatskim radionicama u Kantonu Sarajevo kontinuirano sprovode kantonalni sanitarni inspektori, koji nadzore vrše u segmentu proizvodnje, skladištenja, transporta i prometa tih proizvoda.

Proteklog mjeseca sanitarni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS-a izvršili su kontrolu u dva industrijska objekta, koji se bave konditorskom proizvodnjom te sedam zanatskih radionica u kojima se proizvode kolači.

Glasnogovornica Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS-a Vildana Brdarić kazala je Feni da u postupku inspekcijskih kontrola inspektori provjeravaju da li subjekti nadzora sprovode dobru higijensku i proizvođačku praksu u poslovanju, a osim toga vrše i uvid u analize uzoraka i briseva koje su subjekti obavezni raditi na osnovu plana samokontrole.

“Najčešće uočeni nedostaci odnose se na neadekvatno održavanje objekta, radnih i pomoćnih prostorija, nepravilnosti u osiguranju sljedivosti sirovina i zdravstvene dokumentacije za sirovine, te nedovoljan nivo znanja uposlenika o sigurnosti hrane”, navodi Brdarić.

Iz navedenog razloga inspektori su, dodala je, primjenjujući prekršajne i preventivne mjere, usmjerili ove subjekte nadzora da u svom poslovanju implementiraju HACCP procedure i da u skladu s njima postupaju.

Osim toga, dva zanatska objekta su kontrolirana na osnovu dostavljenih prijava ovlaštenih laboratorija o zdravstveno neispravnim proizvodima, s kojima subjekti u poslovanju hranom imaju ugovore, na način da redovno sprovode laboratorijsku analizu zdravstvene ispravnosti njihovih proizvoda i higijene.

Zbog utvrđenih nepravilnosti tim subjektima je zabranjen rad, sporni proizvodi su povučeni sa tržišta i uništeni na neškodljiv način, a poduzete su i korektivne i kontrolne mjere.

Brdarić kaže da broj pozitivnih nalaza, prema kojim ispitivani uzorci i brisevi ne odgovaraju propisanim graničnim vrijednostima, ne odstupa od statističkih podataka u EU, koje upoređuje Agencija za sigurnost hrane BiH, a na osnovu laboratorijskih izvještaja nadležnih inspekcija i laboratorija u FBiH.

Fena/H.M.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s