Politika komercijalne diplomatije

Diplomatija se razvila u vještinu bez koje danas ne možete uspješno poslovati. Obuhvata mnogo širi krug subjekata nego što mislimo. Tehnike i strategije pregovaranja mogu se primijeniti na svaki biznis, a kako to funkcioniše treba učiti iz primjera lidera velikih svjetskih korporacija.

Značajan aspekt rada komercijalnih diplomata jeste blagovremeno dobijanje informacija o izvoznim i investicionim mogućnostima. U nekim slučajevima komercijalne diplomate unapređuju ekonomske veze savjetovanjem i podrškom kako domaćih tako i inostranih kompanija kako bi donijele odgovarajuće investicione odluke.

Komercijalne diplomate znaju da se poslovni savjet uvijek traži od profesionalca.

Politika komercijalne diplomatije Sjedinjenih Američkih Država odlično radi za svoj tim kada je riječ o poslovnim transakcijama. Vlada lobira za američke kompanije kada je riječ o investicijskim sporovima sa stranim državama. U takvim slučajevima prave kompromise i uspostavljaju balans između privatnih i javnih aktera.

Državni sekretar SAD-a John Kerry i ministar trgovine Penny Pritzker veliki značaj pridaju komercijalnoj diplomatiji, jer živimo u svijetu kapitalizma gdje najjači opstaju. Borba za svjetsku dominaciju u multipolarnom svijetu odavno zavisi od strateških poteza.

Sektori vlade SAD-a koriste se za podršku kako velikih tako i malih i srednjih preduzeća, jer je to put da se ohrabri globalizacija i industrijski rast i razvoj. Komercijalna diplomatija ne zna za povlačenje i ima isključivu tendenciju ekonomskog rasta.

S druge strane, za razliku od politike komercijalne diplomatije SAD-a koja je izražena, Kina, Japan i Njemačka koriste državnu diplomatiju za jačanje državnih resursa i kompanija. Sklapaju međunarodne ekonomske ugovore između država, čija vrijednost projekata prelazi milijarde. Kao jamac efikasnosti i ispunjenja dogovorenog u ovom su slučaju same države kao potpisnici tih ugovora.

Sjedinjene Američke Države se više oslanjaju na korporacije, banke i što brže širenje multinacionalnih korporacija. Tradicionalno, velika preduzeća u SAD-u iznajmljuju bivše ambasadore ili državne sekretare da promovišu poslovne kontakte i da postignu unosne ugovore.

Kakav god princip poslovanja koristili evidentno je da bez efikasne diplomatske službe nema značajnog ekonomskog napretka.

//poslovnisvijet

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s