Poziv: Uključite se u izradu planskog dokumenta Slivnog područja akumulacije Modrac

U skladu sa zaključkom Savjeta plana, obavještavamo sve zainteresovane subjekte da je Prostorna osnova plana sa općim i posebnim ciljevima i osnovnom koncepcijom prostornog razvoja dostupna putem web stranice Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.kim.ba, kako bi se mogli aktivno uključiti u ovoj fazi izrade planskog dokumenta, te dati svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na prezentirani dokument.

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, prijedloge i sugestije mogu dostaviti u pismenoj formi Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona poštom ili putem e-mail-a minpuzo@tk.kim.ba najkasnije do 01.08.2016.godine.

Obaveza nosioca pripreme i nosioca izrade je da sve dostavljene primjedbe, prijedloge i sugestije razmotri i ugradi u prednacrt Prostornog plana područja posebnih obilježja.

Naime, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice vodi postupak izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela Slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine, koji obuhvata akumulaciju Modrac, obalu akumulacije, te sva naseljena mjesta u okruženju koja se nalaze na prostoru općina Lukavac i Živinice, te Grada Tuzla, na površini od cca  8120ha.

Na drugoj sjednici Savjeta plana održanoj 22.06.2016. godine razmatrana je Prostorna osnova sa prijedlogom osnovne koncepcije prostornog razvoja Prostornog plana područja posebnih obilježja, te je donesen zaključak da prezentirani dokument predstavlja kvalitetnu osnovu za II fazu rada, izradu prednacrta Prostornog plana područja posebnih obilježja, te  da se isti, s obzirom da se radi o veoma značajnom planskom dokumentu za Kanton, postavi na web stranicu Vlade TK kako bi bio dostupan svim zainteresovanim subjektima.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s