Kolika je dohodovna nejednakost u BiH?

Analiza koja zavređuje pažnju bh. javnosti jeste „Nejednakost u BiH: od praznih džepova do punih sefova“ koju su u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert uradili Ognjen Đukić i Nikolina Obradović.

Ekonomska nejednakost je dosegla takav nivo da je jaz između bogatih i siromašnih ogroman. Podatak koji dovoljno govori o nejednakosti jeste da najbogatija 62 pojedinca na planeti posjeduju bogatstvo koje premašuje bogatstvo siromašnije polovine svijeta (3,6 milijardi ljudi). Ovolika nejednakost i koncentracija bogatstva na globalnom nivou, ali i na nivou pojednačnih zemalja ima ogroman utjecaj na to kako društva funkcionišu u političkom, demokratskom i svim drugim aspektima.

Kada je riječ o Bosni i Hercegovini po ekonomskoj nejednakosti nalazimo se u samom vrhu Europe i regiona i možda jedino Makedonija ima veću nejednakost od nas. Analiza koja zavređuje pažnju bh. javnosti jeste „Nejednakost u BiH: od praznih džepova do punih sefova“ koju su u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert uradili  Ognjen Đukić i Nikolina Obradović.

Ovo istraživanje je urađeno s ciljem da se pokaže kako postojeća dohodovna nejednakost utječe na ekonomski rast i u kojoj mjeri najbogatiji pojedinci mogu da utječu na političke procese u zemlji.

U posljednjih 5 godina vrijednost imovine 62 najbogatija pojedinca se povećala za preko 500 milijardi dolara, dok se imovina siromašnije polovine svijeta smanjila za više od 1.000 milijardi dolara.

S obzirom na nedostupnost podataka o vrijednosti i raspodjeli imovine među stanovništvom u BiH koji bi najbolje reflektovali stepen ekonomske nejednakosti, ovo istraživanje se fokusiralo na analizu raspodjele dohotka.

Za potrebe istraživanja autorima ove analize podatke je obezbijedila Poreska uprava RS-a, dok je Poreska uprava Federacije BiH odbila da dostavi podatke.

Na osnovu raspoloživih podataka iz Poreske uprave RS-a situacija je slijedeća:

  • samo 1% lica koja ostvaruju dohodak u Republici Srpskoj zarađuje 3.000 KM mjesečno ili više, preostalih 99% lica ostvaruje u prosjeku oko 584 KM mjesečno u 2014. godini;
  • 1% najbogatijih je zaradilo koliko i 139.000 lica (42% svih lica koja ostvaruju dohodak);
  • ­najbogatija 23 lica (od kojih je svaki imao godišnji dohodak viši od 1 milion KM) zaradila su koliko i 76.700 lica (23% svih lica koja ostvaruju dohodak);
  • ­najviši godišnji dohodak u RS-u u 2014. godini iznosio je 10,9 miliona KM (nakon plaćenog poreza);
  • ­najznačajniji izvor dohotka za 99% lica bilo je zaposlenje, a za 1% najbogatijih dividende i udjeli u dobiti zajedno su značili više od zaposlenja.

Podaci Ankete o potrošnji domaćinstava govore da je u BiH nejednakost po osnovu dohotka (koji uključuje sve prihode od rada ili imovine, penzije, socijalne transfere i doznake) veća od nejednakosti po osnovu potrošnje, što ukazuje na postojanje značajne neformalne ekonomije i na određene greške u mjerenju.

U drugom dijelu ove analize autori istražuju: Koliki je nivo dohodovne nejednakosti u BiH? Postoje li značajne razlike u nejednakosti između Federacije BiH i Republike Srpske? Gdje stojimo po ovom pitanju u poređenju sa drugim zemljama iz regiona? Kolika je koncentracija ukupnog dohotka kod najbogatijih 1% stanovnika? Koje su osnovne razlike između nejednakosti na bazi dohotka i na bazi potrošnje? Kako su različiti izvori dohotka raspoređeni od najsiromašnijih do najbogatijih?

Odgovori na navedena pitanja bi trebali predstavljati veoma značajne inpute u procesima donošenja odluka u oblasti socijalne i poreske politike.

Nesrazmjer između potrošnje i dohotka u BiH potvrđuju i podaci o ukupnom prosječnom dohotku od 316 KM i ukupnoj prosječnoj potrošnji od 501 KM, što ukazuje da je ukupna potrošnja u Bosni i Hercegovini u prosjeku za 58,6% viša od ukupnog dohotka.

Zanimljivo je da je nejednakost u potrošnji veća u Federaciji BiH u odnosu na Republiku Srpsku, dok je dohodovna nejednakost veća u Republici Srpskoj u odnosu na Federaciju BiH.

Detaljnije podatke ove analize pročitajte OVDJE.

//poslovnisvijet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s