Analiza Zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji

Interes i razvoj poljoprivredne organske proizvodnje na teritoriji Federacije BiH datira od 2000. godine, a duži niz godina na tržištu Federacije BiH nude se proizvodi koji nose oznake koje potrošače upućuju da potječu iz sistema organske proizvodnje. Za Federaciju BiH usvajanje Zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnjiima za cilj pravno regulisanje organske proizvodnje i osiguranje uslova da taj sektor može biti razvijen u skladu s europskim pravilima i pravilima na tržištu. Ovaj zakon se primjenjuje uz važeće propise o proizvodima kojima se uređuje proizvodnja, prerada, distribucija, deklarisanje, označavanje i kontrola te uključujući propise o ljudskoj hrani i hrani za životinje.

Za Federaciju BiH donošenje ovog zakona ima dva cilja:

  1. Pravno regulisanje oblasti organske proizvodnje čime će se osigurati uslovi da se ovaj sektor može razvijati u skladu s promjenama koje su se desile u poljoprivrednoj politici, u proizvodnji i na tržištu, te ispunjavanje dugogodišnjih zahtjeva subjekata koji se bave organskom proizvodnjom u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  2. Ispunjavanje preuzetih obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, odnosno usklađivanja zakonodavstva u Bosni i Hercegovini sa zakonodavstvom EU, preuzimanjem u federalno zakonodavstvo odredbi Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. juna 2007. godine o organskoj proizvodnji i označavanju organskih proizvoda, i stavljanju van snage Uredbe (EEC) br. 2092/91 (SL L 189, 20. 07. 2007).

Usvajanje pravnog okvira za oblasti poljoprivrede usklađenog sa zakonodavstvom EU osigurava da svi subjekti koji proizvode, pripremaju, uvoze ili stavljaju na tržište Federacije Bosne i Hercegovine proizvode koji nose oznake koje upućuju da su ti proizvodi proizvedeni u skladu sa proizvodnim pravilima za organsku proizvodnju budu pod regularnim inspekcijskim nadzorom, ispunjavaju minimalne zahtjeve propisane zakonodavstvom Federacije Bosne i Hercegovine i da su nadzirani od kontrolnog organa i/ili od ovlaštenog i nadziranog kontrolnog tijela. Ovaj zakonodavni akt je osnova za zaštitu potrošača i proizvođača organskih proizvoda od netačnih i zavaravajućih tvrdnji da je riječ o organskoj proizvodnji i proizvodima koji potječu iz te proizvodnje.

Trenutno stanje organske poljoprivredne proizvodnje u BiH

Zakonodavni okvir u Federaciji Bosne i Hercegovine (a ni na nivou Bosne i Hercegovine) nije pratio razvoj organske poljoprivredne proizvodnje, a ni stanje na tržištu u pogledu ponude i potražnje za proizvodima iz organske proizvodnje. Na području Federacije BiH nema uspostavljenog sistema nadzora ni kontrole za organsku proizvodnju, a ni za organske proizvode koji se nude na tržištu jer oblast organske proizvodnje i označavanja organskih proizvoda nije zakonom regulisana u Federaciji BiH i u Bosni i Hercegovini.

Nadalje, kao jedan od ograničavajućih faktora razvoja poljoprivrede jeste i zastarjela i propala transportna, energetska, komunalna i društveno-ekonomska struktura u ruralnim područjima.

Tako spor i neadekvatan razvoj organske poljoprivredne proizvodnje ukazuje na nisku sposobnost sektora da se prilagodi zahtjevima tržišta, da inovira proizvodnju i promijeni poslovnu praksu. Mali broj bh. kompanija posjeduje neki certifikat kvaliteta (ISO 9000, 22000, 14000, HALAL, organske proizvodnje, itd.) čime snižava njihovu konkurentnost kako unutar BiH, tako i na regionalnom tržištu. Osnovna slabost poljoprivredne organske proizvodnje u našoj državi je nizak nivo specijalizacije, odnosno neprofiliran nastup na tržištu gdje svi proizvode tradicionalne proizvode. Također, Bosna i Hercegovina nema regionalno poznat i prepoznatljiv brend, kao ni zaštitu tradicionalne proizvodnje, gdje je proizvodnja organske poljoprivrede vrlo niska.

Novine u ovom zakonu posebno se odnose na zabranu korištenja genetski modificiranih proizvoda (GMO) i/ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a hrane, hrane za životinje, pomoćne supstance u procesu proizvodnje, sredstava za zaštitu bilja, đubriva, poboljšivača tla, vegetativno reprodukcionog materijala i sjemena za uzgoj, te mikroorganizama i životinja u organskoj proizvodnji. Ova zabrana je već odavno uvedena u zemljama Europske unije.

Ono čime naša država raspolaže jeste kvalitet i resursi za poljoprivrednu organsku proizvodnju, vitalnost, mogućnost održavanja tradicionalnih veza s privrednim subjektima u regionu, te postojanje kapaciteta i programa za obezbjeđenje kvaliteta i sigurnosti proizvoda. Naša prilika se ogleda u daljnjoj integraciji regiona, pristupnim fondovima i globalnim fondovima za zaštitu okoliša, EU programima povezivanja industrije i univerziteta kao i političkoj stabilizaciji zemlje i jasnijem administrativnom uređenju.

//poslovnisvijet

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s